Primeri torzijskih vzmeti iz redne proizvodnje

Glavne lastnosti izdelkov:


Primeri iz redne proizvodnje:

tabela redne proizvodnje

Tabela 1: Prikaz primerov torzijskih vzmeti iz redne proizvodnje

Legenda: